Dominiek Houlleberghs - Inner-G – Een multidisciplinaire groepspraktijk
 
Therapeuten
Dominiek-Houlleberghs

Dominiek Houlleberghs

Dominiek is orthopedagoog van opleiding.

Doorheen de jaren heeft hij zich gespecialiseerd in hulp aan ouders, kinderen en leerkrachten bij lees-, reken- en schrijfproblemen. Daarnaast geeft Dominiek ook opvoedingsondersteuning aan ouders van kinderen met ADHD, Autisme, Tourette en hoogbegaafde kinderen. Hij begeleidt ook volwassenen met ADHD.

Daarnaast geeft Dominiek tal van voordrachten. Hij doet aan diagnostisch onderzoek waarbij vanuit verschillende standpunten gekeken en onderzocht wordt om via gedifferentieerde aanpak kinderen zo goed mogelijk te kunnen helpen.