kinderneurorevalidatie (ndt - bobath methode) - Inner-G – Een multidisciplinaire groepspraktijk
Kinderneurorevalidatie (NDT - Bobath methode)
Kinderneurorevalidatie (NDT - Bobath methode)
Waarmee
kunnen we u helpen?

Kinderneurorevalidatie is een vorm van kinesitherapeutische revalidatie voor kinderen met centraal neurologische aandoeningen.

Wat is kinderneurorevalidatie en wie komt hiervoor in aanmerking?

Kinderneurorevalidatie is een vorm van kinesitherapeutische revalidatie voor kinderen met centraal neurologische aandoeningen.

De Bobath methode is genoemd naar Karel en Berta Bobath, die zich focusten op het werken met patiënten met cerebrale parese (CP) en cerebrovasculaire accidenten (CVA). Doorheen de jaren is de kinderneurorevalidatie sterk geëvolueerd door nieuwe wetenschappelijke inzichten in de neuroplasticiteit, de motorische controle en het motorisch leren. Naast re-educatie van houdingen en bewegingen om een individueel optimaal bewegingspatroon te bereiken, komen ook het gebruik van aangepaste ortheses en hulpmiddelen aan bod. De kinesitherapeutische begeleiding ondersteunt ook de medische begeleiding van de kinderen, waar een duidelijk medicatiebeleid en eventuele chirurgische ingrepen aan bod kunnen komen.

Een hersenletsel dat opgelopen wordt voor, tijdens of na de bevalling, heeft gevolgen op verschillende aspecten van het lichaamssysteem. Dit heeft een multifunctionele impact, waarbij motorische stoornissen kunnen gepaard gaan met sensorische stoornissen en pijn, stem- en spraakstoornissen, mentale stoornissen, stoornissen in de ademhaling en spijsvertering, hartstoornissen, metabole en hormonale stoornissen, epilepsie, visus-en gehoorstoornissen,... Het spreekt vanzelf dat hierbij een multidisciplinaire aanpak nodig is.

Onze hersenen hebben een zekere plasticiteit, een mogelijkheid om zich te gaan aanpassen wanneer een letsel zich voordoet. Deze neuroplasticiteit is het grootst op zeer jonge leeftijd. Door training en stimulatie kan het functieverlies gecompenseerd worden. Een kind met cerebrale parese moet in de meest optimale situatie op de leeftijd van 3 tot 4 jaar zijn maximale motorische mogelijkheden bereikt hebben. Daarom speelt de kinesitherapeutische revalidatie in deze vroege periode een belangrijke rol voor de verdere ontwikkeling van het kind. Kinesitherapie blijft voor deze kinderen noodzakelijk, ook op volwassen leeftijd. Wanneer de adaptatieruimte van het kind zeer beperkt is, zal er meer belang gehecht worden aan het aanpassen van de omgeving, met het aanmeten van specifieke hulpmiddelen.

Hoe verloopt de therapie?

Tijdens een intakegesprek zal tevens een observatie van het kind uitgevoerd worden. Hierop volgt een (senso)motorisch onderzoek waarbij we het klinische beeld van het kind in kaart trachten te brengen. De behandeling zelf zal afhankelijk zijn van de individuele problematiek van het kind en wordt aangepast naarmate het kind zich verder ontwikkelt.

Organisatie in de praktijk

In onze praktijk trachtten we tevens om binnen de eerstelijnszorg een multidisciplinaire aanpak te bieden aan deze kinderen. Concreet zal Celia in staan voor de kinesitherapeutische revalidatie. Saar zal als ergotherapeute onder andere begeleiding bieden in het aanpassen van hulpmiddelen en van de thuissituatie. Astrid zorgt voor de psychologische ondersteuning van het kind en de ouders. Wij werken tevens nauw samen met de betrokken scholen of opvancentra, artsen en externe zorgverleners. Voor kinderneurorevalidatie kan u terecht op onze locatie in Wemmel.

U kan terecht bij Celia Cruyplant