logopedie - Inner-G – Een multidisciplinaire groepspraktijk
Logopedie
Logopedie
Waarmee
kunnen we u helpen?

Logopedie is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak, gehoor en/of slikken. Logopedie is een specialisme gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie in al zijn facetten en de verwerking van eten en drinken. Logopedie biedt de cliënt preventie, zorg, training en advies ten aanzien van communicatie, mondfuncties, het gehoor, slikken en stem.

Logopedische ondersteuning kan geboden worden voor volgende stoornissen en problemen:

  • Taalstoornissen
  • Articulatiestoornissen
  • Leerstoornissen
  • Mondmotorische problemen
  • Spreekvloeiendheidsstoornissen (broddelen en stotteren)

Daarnaast kan er ook ondersteuning geboden worden aan kinderen en jongeren met ASS. Hierbij bieden wij ondersteuning op vlak van communicatievaardigheden, conversatievaardigheden, participatievaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden), etc.

In onze praktijk zijn er 2 logopedisten werkzaam, elk met hun eigen specialisaties en kennis. U wordt, afhankelijk van uw zorgvraag, naar de logopedist doorverwezen met de meeste ervaring hieromtrent.

U kan terecht bij Sara Verhasselt