hoe verloopt een begeleiding? - Inner-G – Een multidisciplinaire groepspraktijk
Hoe verloopt een begeleiding?
Hoe verloopt een begeleiding?
Waarmee
kunnen we u helpen?

Tijdens een intakegesprek wordt er een probleemanalyse uitgevoerd. We gaan hierin op zoek naar verklaringen van symptomen in het individueel gedragssysteem van het kind.

Tijdens een intakegesprek wordt er een probleemanalyse uitgevoerd. We gaan hierin op zoek naar verklaringen van symptomen in het individueel gedragssysteem van het kind. Verborgen dysfuncties worden onderzocht door evaluatie van de dieptestructuren, waardoor als het ware de achtergrond op de voorgrond gebracht wordt. We proberen het kind van binnenuit te begrijpen. Dit resulteert uiteindelijk in een probleemsynthese, welke een leidraad kan vormen zowel voor de therapeuten, als voor de ouders, familieleden, leerkrachten en andere mensen die het kind begeleiden.

De begeleiding zelf wordt hoofdzakelijk uitgevoerd in een 1-1 relatie. Het is essentieel om een goede vertrouwensrelatie te kunnen opbouwen tussen het kind en de therapeut.

Gemiddeld is een kind een jaar bij ons in begeleiding. Dit varieert uiteraard zeer sterk, afhankelijk van het haalbare ontwikkelingstempo van het kind. Hoe ouder het kind en hoe complexer de problematiek, hoe meer tijd er nodig is voor het kind om terug de weg te vinden naar de voor hem/haar natuurlijke, individuele optimale ontwikkeling. Regelmaat en therapietrouw zijn noodzakelijk voor de therapeutische transfer, en bijgevolg ook voor het welslagen van de begeleiding.

Organisatie in de praktijk

In onze praktijk werken momenteel 4 KOB-therapeuten. Philippe is lesgever in de KOB en voert de probleemanalyses uit. Celia, Kristel en Saar staan in voor de eigenlijke begeleiding. Wij werken tevens nauw samen met onze logopedisten en onze kinderpsychologe, alsook met de betrokken scholen, artsen en externe zorgverleners.

Voor KOB kan u terecht op onze locatie in Wemmel.

Links en verder informatie

  • Website van de Vereniging voor Kritische Ontwikkelingsbegeleiding (VKOH): http://www.vkohendrickx.be. Hier vindt u meer informatie over de achtergrond van de KOB. Ook voor opleidingen en infosessies kan u terecht op deze website.
  • Tijdschrift van de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding: Tetraëder