voor wie kan kob een meerwaarde betekenen? - Inner-G – Een multidisciplinaire groepspraktijk
Voor wie kan KOB een meerwaarde betekenen?
Voor wie kan KOB een meerwaarde betekenen?
Waarmee
kunnen we u helpen?

Algemeen gezien staat KOB voor het optimaliseren van de individuele ontwikkeling om gezondheid te maximaliseren. Aangezien niemand van ons echter optimaal functioneert, kan iedereen, op zijn individuele niveau, baat hebben bij KOB.

Specifiek richten wij ons echter tot mensen die van het niet-optimaal functioneren ook in het dagelijks leven hinder ondervinden.

Concreet geven we hieronder reeds enkele doelgroepen weer:

Voor de geboorte (prenataal)

 • optimale ontwikkelingsstimulatie van embryo en foetus
 • verzachten en verhelpen van de typische klachten tijdens zwangerschap

Vroegbegeleiding bij de baby (0-2 jaar)

 • bij de huilbaby, voedingsproblemen, buikkrampen
 • bij vertraagde en afwijkende psychomotorische ontwikkeling
 • bij houdingsproblemen: slappe rug, scheefhals, scheel kijken, etc.
 • oprichtings-, kruip- en loopproblemen, billenschuiver
 • voetafwijkingen: klompvoet, voeten naar binnen, platvoetjes, etc.
 • bij neuromotorische stoornissen (hersenletsel, spasticiteit)

Bij peuter en kleuter

 • gemakkelijk vallen, evenwichtsangst
 • moeilijk aanleren van lichamelijke vaardigheden (fietsen, zwemmen, balspel)
 • moeizaam aan- en uitkleden
 • onhandigheid, geen interesse voor tekenen, knutselen,...
 • overdreven beweeglijk, ongeremd, ongedoseerd
 • contactproblemen, overdreven angstig en verlegen
 • eigenzinnigheid en koppigheid, negatieve controle en antigedrag

Bij het lagere school-kind

 • functionele leerproblemen: schrijven, lezen en rekenen
 • concentratiestoornissen, afleidbaarheid
 • gebrek aan orde en overzicht, ziet geen verbanden, traag begrijpen
 • faalangst en onzekerheid
 • gebrek aan weerbaarheid en aanpassingsvermogen (wordt gepest)
 • "schoolziekte": hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen, angstdromen (night terror)
 • afwijkend gedrag: bvb. stotteren, nagelbijten, bedwateren, tics en dwanggedrag
 • hyperactiviteit en agressiviteit, storend in de klas
 • clownesk gedrag, nonchalance, opdringerigheid
 • afkeer voor schools leren, schoolangst, school- en leermoeheid
 • overdreven leerinspanningen met duidelijk onderpresteren, uitputtingsverschijnselen, slaap-stoornissen

Bij de middelbare scholier en de student hoger onderwijs

 • hard werken met minimale resultaten
 • perfectionisme, frustratie, faalangst, gevoel van hopeloosheid en reddeloosheid
 • leermoeheid en motivatieverlies
 • minderwaardigheidscomplex, verlies van zelfrespect en zelfvertrouwen
 • verminderd sociaal contact
 • psychosomatische klachten

Bij de volwassene

 • chronische vermoeidheid en uitputting, slaapproblemen
 • veralgemeende pijnen, gewrichtspijnen, hoofdpijn, buikpijn
 • gevoel van permanente overbelasting en overspanning, depressieve toestanden
 • incontinentie, schrijverskramp, kuiswoede,...

Bij de bejaarden en bij hoogbejaarden

 • lichamelijke ongemakken en pijnen, aftakelende vaardigheid, geheugenzwakte
 • bewegings- en evenwichtsonzekerheid
 • slapeloosheid
 • ook: posttraumatische en postoperatieve functionele revalidatie

Bij de (top)sporter & (top)manager

 • optimaliseren van de sportieve kwaliteiten en/of prestaties
 • optimaliseren van algemene coördinatie en behendigheid, balgevoel...
 • optimaliseren van economisch energieverbruik, betere uithouding
 • optimaliseren van herstel na kwetsuur of operatie
 • bij de overspannen manager of hulpverlener: vermoeidheid, burn-out