leerbegeleiding - Inner-G – Een multidisciplinaire groepspraktijk
Leerbegeleiding
Leerbegeleiding
Waarmee
kunnen we u helpen?

Kinderen die extra begeleiding nodig hebben bij het plannen en maken van het huiswerk kunnen bij ons terecht voor studiebegeleiding en ‘leren leren’.

Kinderen die extra begeleiding nodig hebben bij het plannen en maken van het huiswerk kunnen bij ons terecht voor studiebegeleiding en ‘leren leren’.

Soms gaat huiswerk maken moeilijk. Dit kan zijn omdat het kind faalangstig is, of omdat het een leerprobleem of stoornis heeft, of omdat het niet weet hoe dit huiswerk aan te pakken. Samen met de therapeut wordt gezocht naar een goede studiemethode voor het kind. Waar nodig worden moeilijke vakken of oefeningen eens extra uitgelegd.

Er kan enerzijds vakoverschreidend gewerkt worden aan faalangst, structuratie, planning en motiviatie. Anderzijds kunnen we dieper ingaan op problemen met specifieke vakken zoals rekenen.

U kan terecht bij Nikie Maes