vestibularie kinesitherapie - Inner-G – Een multidisciplinaire groepspraktijk
Vestibularie kinesitherapie
Vestibularie kinesitherapie
Waarmee
kunnen we u helpen?

Vestibulaire kinesitherapie wordt gebruikt bij patiënten met plotse duizeligheid, problemen met het zicht en evenwichtsstoornissen van vestibulaire oorsprong.

Bij deze patiënten wordt de levenskwaliteit drastisch aangetast omdat uitlokkende bewegingen worden vermeden. Hevige duizelingen en evenwichtsverliezen leiden er immers toe dat de patiënt minder zelfstandig en immobiel wordt.


Er zijn drie grote sensoriële systemen die een belangrijke rol spelen in het behoud van het evenwicht: het visueel systeem, de proprioceptie en het vestibulair systeem. Wanneer één van deze drie systemen uitvalt of niet goed functioneert, moeten de twee andere systemen compenseren om het evenwicht van het individu te bewaren. Dit vraagt training en regelmatig oefenen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken om de centrale compensatie, of de juiste afstemming van deze 3 systemen op elkaar, te optimaliseren. Deze technieken zijn zowel efficiënt als pijnloos. Het al dan niet vlot herstellen na een evenwichtsprobleem of uitval van een evenwichtsorgaan, hangt uiteraard ook af van verschillende factoren: leeftijd, graad van activiteit, medicatie, type letsel, therapietrouw en tijd tussen het ontstaan van het probleem en de opstart kinesitherapie.


De meest voorkomende evenwichtsproblemen die behandeld worden binnen de vestibulaire kinesitherapie, zijn:


BPPV

benigne paroxysmale positioneringsvertigo
Deze vorm hangt af van de positie van het lichaam en treedt ook op in lig, bij draaien op de zij of bij bepaalde bewegingen van het hoofd. Hierbij treden hevige duizelingen op die ook braakneigingen of braken kunnen veroorzaken. Dit type duizelingen kan gerelateerd worden aan de beweging van de kleine kristallen (otolieten) in de semi-circulaire kanalen van het binnenoor. Ondanks de hevige symptomen, kan dit eenvoudig behandeld worden en zijn er vaak slechts enkele sessies voor nodig.

Neuronitis vestibularis


Dit is een plotse uitval van het evenwichtssysteem ten gevolge van een ontsteking van de evenwichtszenuw. In de meeste gevallen wordt deze ontsteking veroorzaakt door een virus of een tijdelijk doorbloedingsprobleem. Neuronitis vestibularis kan gepaard gaan met labyrinthitis, waardoor er ook gehoorproblemen zijn. 
Deze vorm kan duizelingen geven die enkele uren of zelfs dagen kunnen duren en vaak gepaard gaan met misselijkheid en braken, zweten en hartkloppingen.

Ziekte van Meunière

Hierbij treedt een continue duizeligheid op, die niet afhankelijk is van de positie van het lichaam. Misselijkheid, braken, oorsuizen en gehoorverlies zijn symptomen die ook kunnen voorkomen. 


Opmerking: Duizeligheid ten gevolge van lage of hoge bloeddruk of ten gevolge van een cervicaal probleem, valt niet onder vestibulaire kinesitherpie, maar wordt aangepakt met fasciatherapie.
U kan terecht bij Marie-Hélène Volders