wat is kritische ontwikkelingsbegeleiding (kob)? - Inner-G – Een multidisciplinaire groepspraktijk
Wat is Kritische Ontwikkelingsbegeleiding (KOB)?
Wat is Kritische Ontwikkelingsbegeleiding (KOB)?
Waarmee
kunnen we u helpen?

De Kritische Ontwikkelingsbegeleiding is een systeemgerichte therapievorm waarbij we streven naar een optimale ontwikkeling van het kind. Het lichaam speelt hierbij een centrale rol. Deze theorie werd ontwikkeld door Prof. Felix Hendrickx.

Definitie

De Kritische Ontwikkelingsbegeleiding is een systeemgerichte therapievorm waarbij we streven naar een optimale ontwikkeling van het kind. Het lichaam speelt hierbij een centrale rol. Deze theorie werd ontwikkeld door Prof. Felix Hendrickx.

Systeemgericht versus defectgericht denken

In een defectgerichte benadering kijkt men naar wat de defecten zijn van het kind en gaat men vervolgens specifiek op dit defect gaan werken, volgens wat het kind moet kunnen binnen zijn leeftijdscategorie. Men kijkt hierbij van bovenuit. Ook ons huidig onderwijssysteem is hierop gebaseerd.

Een systeemgerichte benadering kijkt naar de mogelijkheden van het kind en start vanuit wat het kind op dit moment kan, begrijpt en emotioneel aan kan. Het is een totaalbenadering van de problematiek, waarbij men van onderuit het kind begeleidt naar een optimaal ontwikkelingsniveau.

Defectgerichte en systeemgerichte begeleidingsvormen staan niet lijnrecht ten opzichte van elkaar, maar kunnen elkaar aanvullen. Wanneer er een grote pedagogische kloof bestaat tussen wat het kind op een specifiek aspect volgens zijn leeftijdsgroep moet kunnen en tussen wat het kind op dit moment kan, zal men met extra oefeningen en stimulatie volgens de defectgerichte begeleidingsvormen onvoldoende resultaat kunnen boeken. In die situatie is het aangewezen om op zoek te gaan naar de basis, de oorzaak van het probleem en van daaruit, systeemgericht, het probleem te gaan aanpakken. Wanneer een kind gegroeid is binnen een systeemgerichte begeleidingsvorm en een hoger ontwikkelingsniveau heeft bereikt, kan men overschakelen naar verdere defectgerichte begeleiding. Daarnaast kunnen defectgerichte en systeemgerichte begeleidingsvormen ook tegelijkertijd worden aangeboden, waarbij het accent tussen de twee verschoven wordt naar gelang de mogelijkheden van het kind.

“Elk kind heeft altijd gelijk”

Deze uitdrukking is de basisslogan van de KOB. Ze dient echter niet letterlijk opgevat te worden. Wanneer men het kind van binnenuit begrijpt, wanneer men kijkt naar hoe dit kind met zijn eigenheid, met zijn aanleg en verworvenheden in de wereld staat, is zijn gedrag altijd logisch en eenduidig. We moeten het kind zijn gelijk herkennen en begrijpen, om vervolgens het kind zijn gelijk te kunnen geven. Wanneer men op deze manier naar het gedrag van een kind kijkt, zal men het kind anders gaan beoordelen en benaderen dan enkel en alleen op het uiterlijk zichtbare gedrag en de gevolgen hiervan.

Bijvoorbeeld:Een jongen die agressief op zijn zus reageert, heeft ook “gelijk”. Al kunnen we dit gedrag uiteraard niet tolereren, we kunnen wel proberen van binnenuit te begrijpen waarom deze jongen zo’n gedrag stelt en waarom dit voor hem een logische reactie is in die specifieke situatie.

“Kritisch” werken

We streven in de KOB naar actieve zelfontwikkeling door kritische ervaringen. In opdrachtsituaties zoeken we naar het kritische niveau van het kind. Dit is het niveau dat dicht aansluit bij wat het kind op dit moment kan, begrijpt en emotioneel aan kan, maar dat tegelijkertijd ook iets moeilijker is zodat het een haalbare uitdaging vormt. Op deze manier zal het kind succeservaringen beleven, meer zelfvertrouwen opdoen en van daaruit zich verder kunnen ontwikkelen.