algemene kinesitherapie en revalidatie - Inner-G – Een multidisciplinaire groepspraktijk
Algemene kinesitherapie en revalidatie
Algemene kinesitherapie en revalidatie
Waarmee
kunnen we u helpen?

Kinesitherapie gaat verder dan alleen het bestrijden van de pijn of het opheffen van een bewegingsbeperking. Het beroep van kinesitherapeut is de voorbije jaren immers enorm geëvolueerd.

Naast een manuele behandeling, wordt er ondersteunde oefentherapie gegeven (o.a. coördinatie- of stabilisatietraining, specifieke oefeningen bij spier- en peesaandoeningen,…), en bieden we houdings- en ergonomisch advies aan. Samen met u proberen we inzicht te verwerven in de factoren die de klacht onderhouden, aangezien we recidieven willen vermijden. Hiervoor is vaak een coaching nodig die kan leiden tot een verandering in bewegingsgedrag en levensgewoonten. 

Kinesitherapie is ook “teamwork”. Binnen de visie van onze praktijk, zijn onze kinesitherapeuten er immers voor u. Ze begeleiden u naar herstel en preventie van recidieven en scheppen zo een optimaal, individueel afgestemde kader. Als patiënt verwachten we een actieve betrokkenheid bij uw herstelproces, waarbij de behandelingen en de evolutie steeds afgestemd worden samen met uw therapeut.

Verloop

Een eerste consultatie bestaat uit een uitgebreid intake-gesprek waarbij we dieper ingaan op uw klachten en nagaan hoe deze een invloed hebben op uw dagelijks functioneren. Daarnaast wordt er een klinisch onderzoek uitgevoerd met als doel het vaststellen van de oorzakelijke factoren. Aan de hand van deze bevindingen, wordt er nagegaan of kinesitherapie aangewezen is. 
Indien geïndiceerd, wordt er een behandelplan opgesteld en bespreken we met u de aanpak van de verdere behandelingen. Dit in samenwerking met uw doorverwijzende huisarts of specialist. 
Indien kinesitherapie niet geïndiceerd is of we niet de geschikte therapeuten zijn voor uw probleem, verwijzen we u graag door naar een aangewezen hulpverlener.


Indicaties kinesitherapie

 • Rug- en nekklachten alsook andere klachten thv de wervelkolom
 • Gewrichtsklachten thv de enkel, knie, heup, schouder, elleboog en pols
 • Spier- en peesaandoeningen 
 • Klachten na een trauma of ongeval (whiplash, breuken, verstuiking,..)
 • Klachten tgv overbelasting
 • Voor en na orthopedische operatie: bvb: mensicusoperatie, knieprothese, schouderprothese, heupprothese, kruisbandruptuur, ... 
 • Na cardiale operatie en ook andere chirurgische ingrepen 
 • Lymfeklierproblematiek waarvoor lymfedrainage 
 • Perifere neurologische problemen: bvb dropfoot, drophand, facialisparese, etc... 
 • Rugschool en stabilisatie
 • sportblessures en preventie
 • tijdens en na de zwangerschap
U kan terecht bij Lieve Gins