manuele lymfedrainage - Inner-G – Een multidisciplinaire groepspraktijk
Manuele lymfedrainage
Manuele lymfedrainage
Waarmee
kunnen we u helpen?

De manuele lymfedrainage wordt gebruikt voor de drainage van lymfoedeem, (zoals de “dikke arm” na borstchirurgie, gezwollen enkels en knieën e.d.). Wij passen de methode Leduc toe, in combinatie met specifieke drainagetechnieken uit de fasciatherapie.

Wat is lymfe?

Het lymfesysteem is een pas heel laat ontdekt systeem, omwille van de uiterst fijne, haast onzichtbare lymfevaten waaruit het is opgebouwd. Het is een vochtdoorstromend systeem dat parallel loopt met het bloedvatenstelsel (de aders en de slagaders). Lymfe is een veel dikkere, viskeuzere vloeistof dan het bloed en stroomt daarom veel trager, door een eigen vatenstelsel. Lymfevloeistof heeft een vochtgedeelte en een vast gedeelte dat bestaat uit witte bloedcellen, eiwitten, vetten en afvalstoffen. Deze laatsten worden continu geproduceerd door het lichaam en moeten dus ook steeds worden afgevoerd. De afvalstoffen en eiwitten vormen echter zodanig dikke deeltjes dat zij niet door het bloedvatenstelsel kunnen worden opgenomen. Bij een stoornis van het lymfevatenstelsel gaan deze afvalstoffen en eiwitten zich opstapelen in de weefsels, waardoor dat lichaamsdeel kan gaan zwellen. Dit noemen we dan lymfoedeem. Aan de hand van manuele lymfedrainage gaan we het lymfesysteem stimuleren om deze opgestapelde stoffen te helpen draineren.

Lymfoedeem kan best zo snel mogelijk en -indien chronisch- regelmatig worden behandeld. Indien de afvalstoffen en eiwitten niet regelmatig gedraineerd worden, treedt er immers een fenomeen op dat “fibrosering” wordt genoemd. De eiwitten en afvalstoffen stapelen zich op, klitten na enige tijd samen, waardoor de weefsels hard en stijf worden, en het lidmaat of de lichaamszone op lange termijn irreversibel dik, hard en onbeweeglijk wordt.

Wat is het verschil tussen een manuele lymfedrainage en de pressotherapie?

Bij pressotherapie moet je je arm of been in een soort van grote opblaasbare mouw of laars steken. Deze wordt door het daaraan gekoppelde toestel opgeblazen met verschillende drukgradiënten, waardoor het oedemateus lidmaat onder druk komt te staan. Hierdoor wordt het waterig deel van het lymfevocht terug opgenomen in de bloedbaan en daalt uw lymfoedeem opmerkelijk in omvang. Het nadeel is dat het eiwitgedeelte van het lymfevocht ter plaatse blijft. Deze overgebleven eiwitten en afvalstoffen stapelen zich op, worden denser, klitten aan mekaar vast, totdat uiteindelijk “fibrosering” van de weefsels optreedt: het lidmaat wordt hard en stijf, de mobiliteit neemt af. Bij langdurige herhaling wordt dit fenomeen van fibrosering onomkeerbaar. Daarom moet pressotherapie -indien toegepast- steeds worden gebruikt samen met manuele lymfedrainage. De technieken van de manuele lymfedrainage zorgen er immers voor dat de stagnerende lymfe -vocht én eiwitten en afvalstoffen inbegrepen- effectief wordt opgenomen en verder doorstroomt in de lymfebanen.

Waarom windelen bij lymfoedeem?

Lymfedrainage wordt gecombineerd met het aanleggen van windels rond het aangedane lidmaat, met als doel het lymfetransport te verbeteren en de de uitstroom van water en bestanddelen (zoals afvalproducten) uit de bloedvaten tegen te gaan. Binnen dit principe gebruikt men verschillende lagen windels om een niet-elastische koker rond het lidmaat te vormen. Dit creëert een externe druk op het been of op de arm, waardoor zowel het lymfestelsel, als het bloedvatenstelsel gestimuleerd worden om lymfe en bloed af te voeren. Windelen wordt steeds toegepast als aanvulling bij de manuele lymfedrainage om het effect van de drainage langer te behouden.
U kan terecht bij Lieve Gins