de behandeling - Inner-G – Een multidisciplinaire groepspraktijk
De behandeling
De behandeling
Waarmee
kunnen we u helpen?

De behandeling bestaat uit de manuele therapie, de oefentherapie, de introspectie en het therapeutisch gesprek.

De opbouw van de behandeling is afhankelijk van de aard van de aandoening en is individueel bepaald.

Tijdens de behandeling wordt soms om een specifieke medewerking van de patiënt gevraagd. Dit kan gaan van het aandachtig volgen van het verloop van de behandeling tot het actief uitvoeren van de oefeningen. Deze aspecten dragen bij tot een grotere lichaamsbewustwording en een betere duurzaamheid van de bekomen resultaten.

Het doel is te komen tot een grotere autonomie van de patiënt.